Close
За нас

Ние сме Психоактив, Прва задруга на општествено-хуманистички работници во Скопје.

Нашата мисија е да промовираме самоодржлив социјален развој и личен развој во македонското општество, но исто така и да спречиме ментални нарушувања, изолација и дискриминација во маргинализираните групи во нашето општествено опкружување.

Стручен ко-основачки тим:

 1. Марија Грубор
 2. д-р Ана Блажева
 3. Кристина Стоилковска

Контакт

Испратете ни е-пошта со вашите предлози, идеи, прашања или било што во врска со дејноста на задругата.

  Контакт информации

       zadruga.psihoaktiv@gmail.com

       +389 70 936 353 

       ул. Владимир Комаров 33, 

              1000 Скопје. Р.Македонија

       https://www.facebook.com/Zadruga.Psihoaktiv/

       https://twitter.com/zadrugarkite/

       https://www.linkedin.com/in/zadruga-psihoaktiv/

       https://www.instagram.com/psihoaktif/