Хомосексуалноста и родителството

Есеј на Марија Грубор на тема: Хомосексуалноста и родителството, сработен за Првата Конференција на студенти на психологија во 2014 година, Скопје.