Борбата за слобода и социјалистичкиот идеал во поезијата на Владимир Назор

Матурски труд на Виолета Коцева на тема: Борбата за слобода и социјалистичкиот идеал во поезијата на Владимир Назор, Гимназија Кочо Рацин, Велес, 1971 година.