Модел на јавно здравство: анархистичка перспектива

Есеј на Ана Тодоровска на тема: Модел на јавно здравство: анархистичка перспектива, 2013 година.