Amar Sin Verguenza од Roberto Freire

  Денес ја креиравме нашата библиотека. Ве покануваме да се потпрете на првото меко нешто околу вас и да добиете солидна доза на добра литература. Овие книги можат бесплатно да се превземат и нарачаат, така да следете ги внимателно. Bis gleich! Amar Sin Verguenza од Roberto Freire е првата книга во нашата библиотека. Превземи бесплатно!

Археологија – Ликовна семиотика – Психологија

Археологија – ликовна семиотика – психологија (интердисциплино согледување на феноменот „Преместување на либидото“), Никос Чаусидис, извадок од „ПСИХОЛОГИЈАТА и другите области: симпозиум; зборник на трудови 2004 година“, Филозофски факултет, Скопје, 2006 година.

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени, Никос Чаусидис, 1996 година.

Поврзаноста меѓу полот, материјализмот и задоволството од животот кај младите возрасни

Дипломски труд на Ана Тодоровска на тема: Поврзаноста меѓу полот, материјализмот и задоволството од животот кај младите возрасни, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за психологија, Скопје, 2017 година.

Published
Categorized as Есеј