Close

македонски јазик

a:3:{s:6:"locale";s:5:"mk_MK";s:3:"rtl";i:0;s:9:"flag_code";s:2:"mk";}

Влијанието на радикалните десничарски политики врз безбедносната состојба во Источна Европа и Балканот

Дипломски труд на Давид Стефановски на тема: Влијанието на радикалните десничарски политики врз безбедносната состојба во Источна Европа и Балканот, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир, 2017 година.

Read More

Поврзаноста меѓу активизмот и базичните психолошки потреби

Дипломски труд на Марија Грубор на тема: Поврзаноста меѓу активизмот и базичните психолошки потреби, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозовски факултет, Институт за психологија, 2014 година. Прочитај повеќе

Read More

Корупцијата во државните институции на Република Македонија

Магистерски труд на Драган Талевски на тема: Корупцијата во државните институции на Република Македонија, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен факултет, 2016 година. Прочитај повеќе

Read More