Студентски есеи

The Student EssaysКАРНИТИН – БИОТРАНСПОРТЕР НА АЦИЛ ГРУПИ

Семинарски труд на Благоја Ставров и Александар Танушоски

Read MoreХОМОСЕКСУАЛНОСТА И РОДИТЕЛСТВОТО

Есеј на Марија Грубор

Read MoreВЛИЈАНИЕТО НА РАДИКАЛНИТЕ ДЕСНИЧАРСКИ ПОЛИТИКИ ВРЗ БЕЗБЕДНОСНАТА СОСТОЈБА ВО ИСТОЧНА ЕВРОПА И БАЛКАНОТ

Дипломски труд на Давид Стефановски

Read More

The Student Essays

КОРУПЦИЈАТА ВО ДРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Магистерски труд на Драган Талевски на тема: „Корупцијата во државните институции на Република Македонија“… 20/11/2017dragan Essay Read More