Археологија – Ликовна семиотика – Психологија

Археологија – ликовна семиотика – психологија (интердисциплино согледување на феноменот „Преместување на либидото“), Никос Чаусидис, извадок од „ПСИХОЛОГИЈАТА и другите области: симпозиум; зборник на трудови 2004 година“, Филозофски факултет, Скопје, 2006 година.

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени, Никос Чаусидис, 1996 година.