Стигмата и менталното (не)здравје

Прашањата околу менталните нарушувања се неодвоиви од прашањата поврзани со човечките права, со оглед на интензивната стигма, дискриминација и неретко нарушување на човековите права кои ги сносат поединците кои искусуваат ментални растројства и нивните најблиски. Овој бран на негативни услови и последици пак е поврзан со генералниот впечаток дека нарушеното ментално здравје е еднакво на… Continue reading Стигмата и менталното (не)здравје